Написання дипломної роботи – вибір теми і коректність оформлення

Назад

Дипломну роботу від реферату, контрольної чи курсової роботи відрізняє присутність виключно нового, опрацьованого особисто упорядником матеріалу. Це дослідження, наукова праця, на який можуть посилатися, як на джерело перевіреної інформації. На написання диплома йдуть місяці. В ідеалі збирати інформацію для нього студент починає відразу ж після надходження на перший курс.

Як вибрати тему

Якість диплома на 50% залежить від теми. Кожному студенту для допомоги в написанні їм наукової праці виділяють керівника - куратора. Тему вибирають, виходячи з його порад і рекомендацій. Вона повинна бути актуальна (містити корисну інформацію) для сучасного суспільства або тієї сфери діяльності, в якій спеціалізується студент. Також важливі:

 • інтерес, який представляє проведене дослідження для автора диплома;
 • наявність джерел інформації.

Дипломна робота іноді присвячена не вивченим областям науки, але зазвичай з обраної тематики вже є ряд джерел.

Зверніть увагу! Якщо дипломник не готовий самостійно проводити експерименти, вирушати в далекі експедиції заради отримання потрібних відомостей, то він повинен знайти праці тих людей, які раніше цікавилися цим питанням. Написати відмінну роботу при недостатньому ступені вивченості матеріалу буде не просто.

З чого складається диплом

Правильно написаний наукова праця - це не менше 65 листів самостійно переробленого тексту з висновками. Більшість досліджень розділене на 2 частини - теоретичну і практичну. У першій частині викладаються теорії і висновки, в другій описується практичне рішення поставленої проблеми, наприклад, процес складання комп'ютера, схема роботи конкретного підприємства.

Диплом складається з:

 • титульного аркуша (вказуються дані про ВНЗ, викладачі та студенті, зазначається назва диплома і рік його написання);
 • введення (2-3 листа тексту, в якому описуються причини, що спонукали студента вибрати конкретну тему, її актуальність, перераховуються представляли значення для написання роботи джерела);
 • глав і параграфів (кількість залежить від вимог ВНЗ);
 • укладення (висновок на 2-3 листа).
 • списку використаних джерел (як складається ця частина, розповідається в методичному посібнику, яке кожен студент отримує за місцем навчання в методичному відділі, існують також ГОСТи).

Якщо дипломна робота містить практичну частину, то всі схеми, таблиці, малюнки виносять в «Примітка». Наявність або відсутність його обумовлено вимогами ВНЗ.

Як оформити диплом

Диплом оформляють за ГОСТом. Вимоги до оформлення жорсткі. Обов'язкове дотримання правильного шрифту, потрібного міжрядкового інтервалу. Велика частина наукових праць оформляється шрифтом Times New Roman 14 з міжрядковим інтервалом - 1.5. У правильно оформленому дослідженні немає зайвих пробілів, виділень і відступів. Якщо вони присутні, диплом повертають на доопрацювання.

Критерії для написання диплома

Щоб дослідження взяли і виставили позитивну оцінку:

 • Слід плану. Відразу після вибору теми і перевірки наявності джерел по ній, становлять план роботи - її зміст. Він затверджується науковим керівником і залишається незмінним на всьому протязі роботи над проектом.
 • Роблять власні висновки й умовиводи, що не переписуючи чужі. Унікальність тексту дослідження - один з критеріїв його якості.
 • Не забувають ставити по тексту посилання на джерела інформації. 3-4 посилання на сторінку.
 • Працюють безпосередньо з джерелами інформації - документами, законами, схемами. Якщо мова йде про написання проекту на юридичну тему, на перше місце в списку літератури висувають закони і підзаконні акти. З монографіями та трактуванням їх працюють тільки в другу чергу. У науковому дослідженні важливі власні думки і висновки, новизна.

Важливо! Плануючи роботу над науковим проектом, визначаються з часом, який буде потрібно на написання кожного розділу і пошук джерел (підручників, монографій, документів). Залежно від ступеня вивченості теми на написання роботи йде від 3-4 місяців до 1 року. Якщо порушене питання досліджувався раніше, то на написання дипломних робіт студентам потрібно менше часу.

«Введення» і «Висновок», як частина диплома, створюються після написання всіх розділів. Це допомагає прийти до зважених і правильних висновків, виявити і доопрацювати слабкі сторони дослідження.

Дослідження покликане показати ступінь засвоєння студентом навчальної програми, рівень володіння матеріалом, здатність мислити нестандартно, робити висновки, працювати з великою кількістю складних матеріалів. Написання диплому забирає багато часу, вимагає від студента посидючості і уважності. Якісними вважаються роботи, де присутня новизна, дотримані ГОСТи по оформленню текстів, посилань, списку використаних джерел.