Як правильно написати і оформити реферат

Назад

Мало написати змістовний і цікавий реферат. Важливо ще й правильно подати його, тобто виконати правильне оформлення. Тому щоб студент не потрапив в халепу перед самою сесією, він чітко повинен знати правила. Найчастіше в ВУЗі проблеми з доопрацюванням починаються у першокурсників або новачків, які пишуть роботи на замовлення. Необхідно уважно вивчати методичку, яка дається для підготовки, і розуміти основні моменти в оформленні.

Загальні правила оформлення рефератів

Якщо ми говоримо про рефераті, як про навчальної роботи, то правила щодо їх оформлення схожі на вимоги до дипломів і курсових. Існує єдиний стандарт ГОСТу, в якому розписані вимоги щодо оформлення навчальних рефератів, курсових і дипломних робіт. Частина факультетів, а тим більше навчальних закладів, типу школи, не завжди дотримуються загальноприйнятих положень. У цих випадках викладач зобов'язаний видати методичне керівництво. Воно пишеться таким чином, щоб чітко викласти відмінні вимоги.

Перш за все увага звертається на:

 • види і розмір шрифтів; Замовити реферат
 • списки;
 • правильне позначення і введення виносок;
 • нумерацію сторінок;
 • наявність списку літератури;
 • інформацію на титульному аркуші.
 • Керівники бувають різні. Не виняток і такі, для яких на першому місці стоїть оформлення, а не зміст реферату.

  Як правильно оформити?

  Розглянемо основні вимоги ГОСТів:

  • Щодо використання шрифтів немає особливих обмежень. Як правило, ці побажання вказуються в методичке або при описі рекомендацій. Найчастіше використовують Times New Roman або Arial.
  • Розмір кегля залежить від обсягу оформлюваного реферату. Для дуже об'ємною роботи береться 12-й, для меншою - 14-й.
  • Міжрядковий інтервал зазвичай полуторний. Це зручно для прочитання і створює враження роздування обсягів.
  • Основна орієнтація тексту - книжкова. Альбомна допускається тільки для широкоформатних креслень і таблиць.
  • Важливим моментом є відступи і поля. Вони чітко прописуються, щоб з одного боку не давати можливість навмисне роздмухувати обсяг, а з іншого, щоб не зіпсувати зміст при прошивці.

  Розміри полів в сантиметрах:

  • верхнє - 1,5; Реферат
  • нижнє - 3;
  • праве - 1,5;
  • ліве - 2,5 (1 см відкладається на прошивку).

  Друкують текст з одного боку на аркушах А4. Нумерація сторінок починається з третьої. Титульний лист і зміст не нумеруються, але враховуються при підрахунку листів. Додатки не обраховуються. Вони вказуються в наступному форматі: "Додаток 1 (на двох аркушах)".

  Важливе значення має титульний лист. Це обкладинка, яка містить всю основну інформацію про роботу. Вона складається з декількох основних частин:

  • Шапка - містить повну назву вищого навчального закладу, найменування кафедри, факультету, іноді вказується навіть міністерство. Форматування робиться по центру.
  • Слово РЕФЕРАТ великими літерами. Під ним пишеться предмет, за яким виконана робота і її назва. Все по центру.
  • Нижче з правостороннем форматуванням вказуються всі дані про студента (прізвище, ім'я, по батькові, номер групи) і його керівника в аналогічному форматі.
  • Внизу по центру місто та його написання.

  Зверніть увагу також на список літератури, він обов'язково вибудовується за алфавітом. Орієнтація робиться на прізвища авторів. Посилання описуються в форматі аналогічному переліку літератури.

  Структура реферату

  Структура допомагає студенту побудувати правильний план написання реферату. Адже мало вибрати тему, потрібно її ще й коректно викласти. Побудова будь-якої наукової роботи має бути логічним. Тема розкриватися поступово, а в кінці, щоб підсумувати написане, робляться висновки.

  Робота повинна містити кілька обов'язкових розділів:

  • титульний лист;
  • зміст;
  • вступ;
  • основне виклад теми з розділами і підрозділами;
  • висновок;
  • список використаної літератури.

  Іноді для кращого розуміння змісту, особливо якщо це опис дослідницької роботи, в нього включають ще й такі пункти:

  • мета;
  • методика, за якою проводилися дослідження;
  • підсумки;
  • додатки - це можуть бути креслення або таблиці.
   • Якщо з загальної назви зрозуміла тема і мета запропонованого оповідання, то додатково їх розкривати не варто. Те ж саме стосується і методики. Якщо в ній немає нічого нового, то додатково описувати її немає сенсу.